دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

بیانیه کمپین "هنر توقیف شدنی نیست"

یکشنبه 08 مرداد 1396 - 16:53
بیانیه کمپین "هنر توقیف شدنی نیست"

هنر توقیف شدنى نیست، شأن سینماى ایران این نیست؛

#شان_سینما کمپین مستقلى است که همه‌ى ما به یک اندازه در شکل‌گیرى‌اش نقش داشتیم، چرا که نیاز جامعه‌ى ماست. بازبینى شان سینماى ایران، نیازى که سال‌ها نادیده گرفته شده بود و با ادامه توقیف هرروز بیش‌تر افول می‌کرد.

ریاست جمهورى ایران دکتر حسن روحانى، در دوران انتخابات مردم را به مطالبه‌گرى و مشارکت در دوران پسا‌انتخابات خواند. همین باعث شد تا با توجه به نیاز جامعه هنرى براى بالا بردن #شان_سینما ى ایران پویشى مستقل با کمک سینماگران راه‌اندازى شود و طی آن از وزارت محترم ارشاد بخواهیم که با توجه به وعده‌های داده شده در زمان انتخابات با شفافیت به موضوع رفع توقیف فیلم‌هاى سینمایى بپردازد. این اولین و بزرگ‌ترین کمپین اعتراض به توقیف فیلم‌هاى سینمایى توانست اکثریت صنوف سینماى ایران و هنرمندان حوزه‌های دیگر را همراه خود سازد به‌طوری که تنها  ٤٨ ساعت پس از آغاز آن ٨٥هزار کاربر به مدد مسیر ایجاد شده از ربات تلگرامى کمپین استقاده کردند و هم‌اکنون ١٥هزار کپى آن در شبکه‌هاى اجتماعى در دسترس است.
بزرگ ترین پویش تاریخ سینماى ایران، دست‌کم در فضاى مجازى، با واکنش‌هاى مثبتى مواجه شد و این همان موفقیتى بود که به‌دنبال آن بودیم. از طریق راه‌هاى قانونى پیگیر مطالبات خود هستیم و معتقدیم که « این مردم هستند که با بى‌اعتتنایى و عدم استقبال از یک فیلم آن را تحریم می کنند.» و به عنوان حرف آخر از مردم و هنرمندان می‌خواهیم شأن سینما را رها نکنند و حال که بسترى براى بازبینى آماده شده‌است همراه‌تر از قبل باشند.

به امید آزاد شدن نمایش فیلم‌هاى توقیفى و رعایت شأن سینما #براى_ایران عزیزمان.

کد خبر: 2394
کلیدواژه ها: شان سینما ، هنر توقیف شدنی نیست ، توقیف سینما ، دوباره ایران ، کمپین توقیف فیلم