دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

نامه سرگشاده به رئیس جمهور از طرف یک تولید کننده فیلم مستقل

چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 10:56
نامه سرگشاده به رئیس جمهور از طرف یک تولید کننده فیلم مستقل

جناب رئیس جمهور آقاى روحانى
با سلام و احترام

اینک که سرگرم انتخاب کابینه دولت دوم تان هستید لازم دانستم سکوت طولانى ام را شکسته و سینه ام را در حمایت از سینماى خاک خورده این سالهاى ایران باز کنم .
مى دانم که فرصت خواندن این نامه را ندارید پس اشکالى نمى بینم که معاون اول جذابتان نامه را برایتان نقل کند .

- در ٣٩ سال گذشته سینماى ایران به همت تلاش انفرادى برخى از فیلمسازان، صاحب جایگاه بین المللى شد. 
- در ٣٩ سال گذشته سینماى داخلى ایران تبدیل به صنعت سینما نشد و هر بار با تغییر دولت ها رنگ عوض کرد و از نو بنا شد و محفلى باقى ماند. 
- دولت ها بزرگترین مانع به وجود آمدن صنعت سینما و هنر سینما شدند. آنها به واسطه ى کنترل سفت و سخت توسط هیئت هاى نظارت و ممیزى (بخوانید سانسور) این سینماى رنگارنگ را به سلیقه و میل چند نفر، یونیفرم یکدستى پوشاندند و نفسش را بریدند. 
- چنین شد که از ابتداى دهه ى ٨٠ این جوان ٢٣ ساله (سینماى بعد از انقلاب) در اوج شکوفایى به سراشیبى پیرمغزى افتاد. کافیست بهترین فیلمهاى جشنواره دولتى فجر از سال ١٣٨٠ تا امروز را مرور کنید و مقایسه کنید با خروجى متنوع سال ١٣٦٥ در اوج جنگ ایران و عراق و یا شکوفایى ناپایدار سینماى ایران در طول سالهاى ٧٦ تا ٧٩. 
- ٣٩ سال است سعى شده تا سینماى ایران مدلى آرمانى و تعالى بخش ارائه دهد از "سینماى تمیز" با حجاب اخلاق گرایى و پرهیز از جذابیت هاى زمینى (خشونت، سکس، سرگرمى، و در کل انسان گرایى). اما آیا مگر میشود با برخورد فرمایشى و کالبدى به سینماى شفابخش رسید؟
- عمیقا معتقدم آفرینش یک فیلم حرکتى است معنوى و هربار این حضور و خلوص را پشت چشمى دوربین، بیش از گذشته حس کرده ام. حرکت میان تردید و یقین؛ فیزیک و متافیزیک را.
چطور میشود این رویداد هنرى را پیشتر توسط یک گروه ممیز در وزارت ارشاد در اتاق افسرده اى بدون نور و اکسیژن کافى با قطعیت به امضا رساند آن هم بدون حضور خالق اثر! 
کدام ممیز عادل و منصفى، لحظه ى قطعى تأیید یا رد یک اثر هنرى را بدون لرزش دست امضا کرده است
- وقت آن رسیده که این جوان بالغ چهل ساله با شک و تردید به پشت سر نگاه کند تا بى اشتباه تر به سمت آینده قدم بردارد. وظیفه اصلاح این فرزند بالغ ٤٠ ساله با شماست. 
- دولت شما مانند ایالت هاى خودمختار عمل نکند. همه حق دارند اثر هنریشان را به جامعه ارائه کنند. اجازه دهید تا مردم خود بى واسطه تر انتخاب کنند. خراسان رضوى زیر بار برنامه هاى فرهنگى هنرى دولت شما نمیرود. حوزه هنرى زیر بار نمایش فیلمهاى قانونى شما نمیرود. حداقل دولت شما اینگونه نباشد. 
تولیدکنندگان هنر و فرهنگ دیگر بعد از ٣٩ سال خوب میدانند که اصول و قانون اساسى جامعه چیست.
پس اجازه دهید زایش هنرى بدون دخالت و اما و اگر اتفاق بیفتد. سپس تصمیم بگیرید کدامیک از این نوزادان را حمایت کنید. هیئت هاى ناظر و ممیز جنین ها را یا سقط میکنند یا شبیه خودشان میخواهند. 
- گروه سینمایى هنر و تجربه دستاورد دولت اول شماست. ایده ى بسیار جذاب و لازمى بود این هنر و تجربه. اما با توجه به سالن هاى محدود و اکران محدودتر این نوع از فیلم، اندک مخاطبى فرصت پیدا میکند تا بیننده ى این آثار باشد. لااقل پروانه ساخت و نمایش را در ارتباط با این گروه کنار بگذارید. اگر روندى که تا کنون با گروه هنروتجربه پیش گرفتید ادامه پیدا کند، سینماى مستقل و آلترناتیو ما بى رمق خواهد شد و این گروه ضد خود عمل خواهد کرد. در صورتى که اغلب پیشنهادهاى تازه به سینماى ایران میبایست از طرف این گروه باشد. امروز اما هنر و تجربه بیشتر شبیه به پژوهشکده هاى موسیقى عمل مى کند که گروه هاى محفلى، خلاق، و زیرزمینى را جذب سالن هاى ٥٠ نفره کردند و در نتیجه  گروه هاى آزاد و مستقل به کمترین خود رضایت دادند.
- در راستاى کوچک سازى دولت،  وقت آن رسیده است تا این سینما بدون حمایت و نظارت دولتها اداره شود. قدم اول میتواند حذف نظارت بر پروانه ساخت فیلمهاى سینمایى باشد چرا که فیلمنامه هاى بسیارى در راهروهاى وزارت ارشاد پیر شدند و هرگز ساخته نشدند. چه بسیار سرمایه هایى که انرژیشان صرف  حاشیه شد و مى شود
اجازه دهید تا ناشرین خود با مؤلفین آثار کنار بیایند.خیالتان راحت باشد سینما آنقدر گران است که کسى سرمایه اش را به خطر نمى اندازد.

با درودها
از طرف محمد شیروانى فرزند ناخلف سینماى ایران ( بخوانید ناتنى) و از فرزندان خلف عباس کیارستمى فقید ( بخوانید شهید که قربانى خطاى پزشکى شد )

کد خبر: 2393
کلیدواژه ها: شان هنر ، توقیف سینما ، توقیف هنر ، کمپین توقیف سینما ، دوباره ایران