دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

دیدار وزیر کار با خانواده های حادثه دیدگان معدن یورت آزاد شهر

جمعه 05 خرداد 1396 - 12:16

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه(۴خرداد) طی سفر به استان گلستان با جمعی از خانواده های داغدار حادثه معدن یورت آزادشهر دیدار کرد.


کد خبر: 2221