دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

شادی مردم بعد از انتخابات

چهارشنبه 03 خرداد 1396 - 12:50

روحانی: من خواهش می‌کنم از همه گروه‌ها و تفکرها والله بالله نشاط نه با دین نه با منافع ملی منافات ندارد. من جمله‌ای میگویم و امیدوارم از این جمله سو استفاده نشود. همان جوری که هفته آخر با مردم رفتار کردید در این چهار سال رفتار کنید.


کد خبر: 2210