دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

ما که هوا نداریم هنوز هواتو داریم

حماسه حمایت از روحانی به اهواز رسید

ﺳﻪشنبه 26 اردیبهشت 1396 - 20:05

در حالی که هنوز سخنرانی حسن روحانی در خوزستان آغاز نشده است، ورزشگاه تختی اهواز مملو از جمعیت است.


کد خبر: 2154