دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

دولت یازدهم چه برسر ورزش بانوان آورد؟

کسب 9 سهمیه المپیک و 22 سهمیه پارالمپیک توسط بانوان ورزشکار کشورمان، دستیابی به عنوان افتخار آمیز ورزشکار زن جهان در سال 2016، کسب افتخار مدال آوری جوانترین بانوی تاریخ ورزش ایران، از جمله افتخاراتی است که در دولت تدبیر و امید به عنوان دستاورد در حوزه ورزش بانوان به ثبت رسیده است.کد خبر: 1451