دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

افتتاح ستاد جوانان در خراسان شمالی

مراسم افتتاح ستاد جوانان مرکزی دکتر حسن روحانی در خراسان شمالی

ﺳﻪشنبه 12 اردیبهشت 1396 - 18:44


کد خبر: 1269