دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

گزارش تصویری/

افتتاح ستاد انتخاباتی جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در استان همدان

پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 23:09

ستاد انتخاباتی جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در استان همدان افتتاح شد.


کد خبر: 1129