دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

گزارش تصویری/

افتتاح ستاد دکتر روحانی در استان کردستان

پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 16:27

کمپین دوباره ایران؛ ستاد دکتر روحانی در استان کردستان افتتاح شد.


کد خبر: 1111