دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

گزارش تصویری/

افتتاح ستاد مرکزی جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در لرستان

پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 16:18

کمپین دوباره ایران؛ ستاد مرکزی جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در استان لرستان افتتاح شد.


کد خبر: 1110